سازندگان مسكن و ساختمان

بخشنامه ها

اخبار و اطلاعيه ها

اسامی سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی و حقوقی


انواع قراردادهای نهایی - اجرا

1 شرايط عمومي پيمان
2 قرارداد اجراي ساختمان با مصالح
3 شرايط خصوصي قرارداد پیمانی_با مصالح
4 شرايط خصوصي قرارداد مديريت
5 قرارداد  مديريت اجراي ساختمان مدیریت
6 شرایط خصوصی دستمزدی
7 قرارداد اجراي ساختمان دستمزدي اولیه
8 شرايط خصوصي قرارداد مديريت 1
9 قرارداد  مديريت اجراي ساختمان  2

سازندگان مسكن و ساختمان

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت:

 کاربرگ

شرح کاربرگ

1

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت

2

تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان -شخص حقیقی پیمان مدیریت

3 کاربرگ درخواست تمدید وابطال پروانه اشتغال بکارسازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت

 جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 6

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 7

كاربرگ گواهي اشتغال بكار و تجربه عملي توسط سازمانهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي

کاربرگ شماره 8

كاربرگ گواهي اشتغال بكار و تجربه عملي توسط اشخاص حقيقي عضو سازمان

كاربرگ شماره 9 کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان -شخص حقوقی پیمان مدیریت    
كاربرگ شماره 10 كاربرگ درخواست تمديد،تعویض وابطال پروانه اشتغال بکارسازندگان مسکن وساختمان-شخص حقوقی-پیمان مدیریت 
كاربرگ شماره 11 کاربرگ اعلام تغییرات درترکیب هیات مدیره یا شاغلان سازندگان مسکن وساختمان شخص حقوقی-پیمان مدیریت 
كاربرگ شماره 12 كاربرگ اعلام انصراف و کارهای انجام شده  اعضای شرکت - شخص حقوقی - پیمان مدیریت   

سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقيقي مطابق دستورالعمل شماره 56096/100/02 مورخ 87/11/2

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ سوابق حرفه ای در امر اجرا سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 4

کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 5

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 6

  کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی 

  كاربرگ شماره 7

كاربرگ درخواست تمديد و ابطال پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقوقي مطابق دستورالعمل شماره 56096/100/02 مورخ 87/11/02

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 5

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 6

کاربرگ سوابق حرفه ای در امر اجرا سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 7

کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 8

کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 9

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 10

كاربرگ درخواست تمديد، تعویض و ابطال پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان- شخص حقوقی

کاربرگ شماره 11

کاربرگ اعلام تغییرات در ترکیب هیات مدیره یا شاغلان سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقوقی

کاربرگ شماره 12

كاربرگ اعلام انصراف و کارهای انجام شده  اعضای شرکت شخص حقوقی

کاربرگ شماره 13

کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان شخص حقوقی


جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - پیمانکاران:

شماره کاربرگ شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران

کاربرگ شماره 2

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان

کاربرگ شماره 3

كاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران  

کاربرگ شماره 4

كاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران

کاربرگ شماره 6

كاربرگ درخواست تمديد، تعویض و ابطال پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان- پیمانکاران

کاربرگ شماره 7

کاربرگ اعلام تغییرات در ترکیب هیات مدیره یا شاغلان سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران

کاربرگ شماره 8

كاربرگ اعلام انصراف و کارهای انجام شده  اعضای شرکت پیمانکاران
حقوقی
دفاتر
حقیقی
نام کاربری:
کلمه عبور:

Online Registration

نظرات شما در مورد وب سايت چيست؟

 1- عالي (6775 راي)
  (37%)
 2- خوب (412 راي)
  (2%)
 3- متوسط (409 راي)
  (2%)
 4- ضعيف (10526 راي)
  (58%)

مجموع آرا: 18122 تعداد اخبار: 2925 خبر
تصاویر گالری عکس: 235 عکس
بازدید امروز: 3416
بازدید دیروز: 3685
کل بازدیدکنندگان: 12329862


فید خبرها
طراحی و توسعه: محمد بقائی پوری
شرکت پژواک فناوری اطلاعات و ارتباطات


© تمام حقوق این سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان محفوظ است.
استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است / پیاده سازی و پشتیبانی: پژواک فناوری اطلاعات و ارتباطات