سازندگان مسكن و ساختمان


بخشنامه ها

رديف                                                          عنوان                                                                         
1 دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان شماره  56096/100/02تاریخ 87/11/02
  دستورالعمل سازندگان مسکن و ساختمان شماره 430/20828 تاریخ 89/04/02


اخبار و اطلاعيه ها

رديف                                                          عنوان                                                             

صدور پروانه سازندگان مسکن و ساختمان در مردادماه سال 94
1 نامه شوراي مركزي تهران به سازمان نظام مهندسي در خصوص ابلاغ دستورالعمل سازندگان
2 نشست كميته آسيب شناسي مسكن و ساختمان شوراي مركزي با نظام مهندسي ساختمان استان هرمزگان
3 نشست مشترك كميته سازندگان مسكن و ساختمان با نمايندگان اداره راه و شهر سازي
5 اهم اقدامات سازمان نظام مهندسی جهت اجرای طرح سازندگان مسکن و ساختمان
7 دوره هاي تخصصي و آموزشي ، ملزوم به سازندگان مسكن ساختمان
8 تفاهم نامه اداره راه و شهرسازي استان و سازمان نظام مهندسي در خصوص  دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان
9 اهم تسهیلات مندرج در تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی و اداره راه و شهرسازی


اسامی سازندگان مسکن و ساختمان حقیقی و حقوقی

شماره

اسامی سازندگان مسکن و ساختمان حقیق و حقوقی

کاربرگ

لیست سازندگان حقوقی ...

کاربرگ

لیست سازندگان حقیقی ...

انواع قراردادهای نهایی - اجرا

1 شرايط عمومي پيمان
2 قرارداد اجراي ساختمان با مصالح
3 شرايط خصوصي قرارداد پیمانی_با مصالح
4 شرايط خصوصي قرارداد مديريت
5 قرارداد  مديريت اجراي ساختمان مدیریت
6 شرایط خصوصی دستمزدی
7 قرارداد اجراي ساختمان دستمزدي اولیه
8 شرايط خصوصي قرارداد مديريت 1
9 قرارداد  مديريت اجراي ساختمان  2

سازندگان مسكن و ساختمان

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت:

 کاربرگ

شرح کاربرگ

1

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی پیمان مدیریت

2

تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان -شخص حقیقی پیمان مدیریت

 جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی پیمان مدیریت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 6

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 7

كاربرگ گواهي اشتغال بكار و تجربه عملي توسط سازمانهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي

کاربرگ شماره 8

كاربرگ گواهي اشتغال بكار و تجربه عملي توسط اشخاص حقيقي عضو سازمان

  كاربرگ شماره 9   کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان -شخص حقوقی پیمان مدیریت    

سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقيقي مطابق دستورالعمل شماره 56096/100/02 مورخ 87/11/2

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ سوابق حرفه ای در امر اجرا سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 4

کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی

کاربرگ شماره 5

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی

کاربرگ شماره 6

كاربرگ تشخیص صلاحیت سرپرست کارگاه

  كاربرگ شماره 7   کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقیقی 

سازندگان مسكن و ساختمان شخص حقوقي مطابق دستورالعمل شماره 56096/100/02 مورخ 87/11/02

جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی:

شماره کاربرگ

شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

کاربرگ درخواست عضویت سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 2

کاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 3

کاربرگ اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 4

کاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 5

کاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 6

کاربرگ سوابق حرفه ای در امر اجرا سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 7

کاربرگ ارزیابی توان مالی ، امکانات و تجهیزات سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 8

کاربرگ ارزیابی مطلوبیت کارهای اجرا شده و عملکرد موفق در کارهای قبلی سازندگان مسکن و ساختمان - شخص حقوقی

کاربرگ شماره 9

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان و معماران تجربی


جدول کاربرگهای سازندگان مسکن و ساختمان - پیمانکاران:

شماره کاربرگ شرح کاربرگ

کاربرگ شماره 1

كاربرگ درخواست صدور پروانه اشتغال بکار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران

کاربرگ شماره 2

كاربرگ تایید پروانه اشتغال کاردانهای فنی ساختمان

کاربرگ شماره 3

كاربرگ خود اظهاری جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران  

کاربرگ شماره 4

كاربرگ خود اظهاری مدیر عامل شرکت

کاربرگ شماره 5

کاربرگ تعهد نامه جهت صدور پروانه اشتغال به کار سازندگان مسکن و ساختمان پیمانکاران  تولید کنندگان مصالح ساختمان مورد تایید اداره کل استاندارد


رديف                                                          عنوان                                                                         
1 تولید کنندگان مصالح ساختمان مورد تایید اداره کل استاندارد
حقوقی
دفاتر
حقیقی
نام کاربری:
کلمه عبور:

Online Registration

نظرات شما در مورد وب سايت چيست؟

توضیحات تکمیلی:

 تعداد اخبار: 2709 خبر
تصاویر گالری عکس: 235 عکس
بازدید امروز: 4174
بازدید دیروز: 5604
کل بازدیدکنندگان: 11079368


فید خبرها
طراحی و توسعه: محمد بقائی پوری
شرکت پژواک فناوری اطلاعات و ارتباطات


© تمام حقوق این سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان محفوظ است.
استفاده از مطالب این وب سایت با ذکر منبع مجاز است / پیاده سازی و پشتیبانی: پژواک فناوری اطلاعات و ارتباطات